1. Kaladi -14-02-2014

 2. Guruvayoor - 14-02-2014

 3. Calicut - 15-02-2014

 4. Kannur - 15-02-2014

 5. Kanhangad - 16-02-2014

 6. Kasargod - 18-02-2014

 7. Manjeshwar - 18-02-2014

 8. Mangalore - 19-02-2014

 9. Mookambika -21-02-2014

 10. Sringeri - 21-02-2014

 11. Bangalore - 22-02-2014

 12. Tirupati - 25-02-2014

 13. Gokarn -26-02-2014

 14. Madgaon - 27-02-2014

 15. Panjim - 28-02-2014

 16. Pune - 02-03-2014

 17. Ahmednagar -04-03-2014

 18. Shirdi - 04-03-2014

 19. Nasik - 05-03-2014

 20. Mumbai - 06-03-2014

 21. Vajreshwari - 08-03-2014

 22. Surat - 08-03-2014

 23. Vadodara - 08-03-2014

 24. Dwarka - 09-03-2014

 25. Somnath -10-03-2014

 26. Ahmedabad - 11-03-2014

 27. Ujjain - 13-03-2014

 28. Indore - 15-03-2014

 29. Bhopal - 15-03-2014

 30. Omkareshwar -16-03-2014

 31. Nagpur - 17-03-2014

 32. Raipur - 18-03-2014
Augsburg
 1. Bhuvneshwar -19-03-2014

 2. Puri - 20-03-2014

 3. Kolkata - 22-03-2014

 4. Bodh Gaya -24-03-2014

 5. Varanasi -25-03-2014

 6. Allahabad - 27-03-2014

 7. Lucknow - 27-03-2014

 8. Mathura - 28-03-2014

 9. Jaipur - 29-03-2014

 10. Ajmer - 29-03-2014

 11. Pushkar - 29-03-2014

 12. Delhi -30-03-2014

 13. Panipat - 01-04-2014

 14. Kurukshetra - 01-04-2014

 15. Patiala - 02-04-2014

 16. Chandigarh - 02-04-2014

 17. Pathankot - 04-04-2014

 18. Jammu - 05-04-2014

 19. Delhi - 07-04-2014

 20. Ghaziabad - 10-04-2014

 21. Muzaffarnagar- 16-04-2014

 22. Dehradun - 16-04-2014

 23. Hardwar - 17-04-2014

 24. Nepal Pashupati Nath- May 2014 (By Air)

 25. Srinagar - May 2014

 26. Sarvagya Sharda Peeth POK -May 2014 (If permission granted)

 27. Har Ki Paudi - 08-06-2014

 28. Rishikesh - 10-06-2014

 29. Joshimath - 12-06-2014

 30. Badrinath - 13-06-2014

 31. Kedarnath - 15-06-2014